Kantinereglement

HET BESTUUR HEEFT HIERONDER BESCHREVEN RICHTLIJNEN  VOOR DE SPORTKANTINE ALS VOLGT VASTGESTELD:

1- HET IS VERBODEN OM ZONDER TOESTEMMING VAN HET BESTUUR OF BAR PERSONEEL IN DE KEUKEN OF ACHTER DE BAR TE VERTOEVEN.
2- KANTINE MEDEWERKERS ZIJN DE ENIGE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN OVER DE TV.
3- TIJDENS DE THUISWEDSTRIJDEN VAN B.M.T. MAG DE TV AANSTAAN ZONDER GELUID.
4- NIET LEDEN WELKE SPORTWEDSTRIJDEN KOMEN KIJKEN DIENEN DONATEUR VAN DE VERENIGING TE WORDEN.
5- TEN STRENGSTE VERBODEN OM ZICH TE MISDRAGEN EN TE VLOEKEN.
6- TIJDENS DE JEUGDWEDSTRIJDEN OF TRAININGEN MOGEN VOOR 19.00 UUR GEEN KAART OF STEEN SPELLETJES WORDEN GESPEELD.
7- BIJ ALGEHELE AFGELASTINGEN MAG OVERDAGS GEWOON KAART OF STEEN SPELLETJES GESPEELD WORDEN.
8- HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM ZONDER TOESTEMMING VAN HET BESTUUR IN OF BUITEN DE KANTINE TAFELS TE DEKKEN OM TE ETEN EN STERKE DRANK HIERBIJ TE GEBRUIKEN. MET UITZONDERING VAN HET WEEKEND NA 20:00 UUR.
9- ZONDER OUDERS MOGEN NA 19.00 UUR GEEN KINDEREN(ONDER 12 JAAR) IN DE KANTINE VERBLIJVEN.
10- HET IS VERBODEN OM IN DE KANTINE TE ROKEN.
11- HET IS VERBODEN OM ZONDER TOESTEMMING IN DE BESTUURSKAMER TE KOMEN EN DEZE VOOR ANDERE DOELEINDEN TE GEBRUIKEN.
12- HET IS VERBODEN OM MET VOETBALSCHOENEN DE KANTINE TE BETREDEN.
13- CONSUMPTIES DIENEN DIRECT AFGEREKEND TE WORDEN.
14- HET IS VERBODEN OM VAN BUITENAF ETEN EN DRINKEN MEE TE NEMEN.

WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT U HIERVOOR BEGRIP ZULT TONEN

HET BESTUUR

  • Pala betonstaal b.v.
  • Akdeniz resaurant
  • MSG infra
  • S.B. administratie
  • Sertmen B.V.