Lid worden/opzeggen

Lid worden

Het aanmelden als lid van Voetbal vereniging B.M.T. dient te geschieden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit formulier is  alleen online beschikbaar (onder het kopje inschrijfformulier jeugd/senior) en dient volledig ingevuld te worden. Vervolgens wordt het ingevulde formulier ingeleverd bij de club.

Het dagelijks bestuur ontvangt alle inschrijfformulieren voor de senioren en de jeugdafdeling voor de jeugd. Na ontvangst wordt de ingevulde formulier beoordeelt op volledigheid en juistheid. Als de formulier juist is ingevuld en voor zover van toepassing zijn voorzien van de juiste bijlagen, zal de persoon in functie de inschrijving in orde maken en aan u bevestigen. Het maken van een afspraak kan gedaan worden via de volgende email-adres: info@bmtvv.nl

Onder het kopje ‘het nummer van het legitimatiebewijs’ is alleen nodig wanneer het nieuwe lid vijftien jaar of ouder is.

In het lidmaatschap voor zowel spelende als niet-spelende leden is begrepen:
– vrije toegang tot alle thuiswedstrijden van B.M.T. voor de competitie en eventuele nacompetitie.
– deelname aan alle activiteiten georganiseerd door B.M.T.

Spelende leden
De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid.

 

Contributie seizoen 2020-2021

Categorie Geboortedatum Kosten
Senior veld Op 1 januari 2019 18 jaar of ouder € 230
Senior zaal Op 1 januari 2019 18 jaar of ouder
Senior veld + zaal Op 1 januari 2019 18 jaar of ouder
A1 (onder 19) Geboortejaar 2001-2002 € 200
B1 (onder 17) Geboortejaar 2003-2004 € 190
C1 (onder 15) Geboortejaar 2005-2006 € 180
D1 (onder 13) Geboortejaar 2007-2008 € 170
E1 (onder 11) Geboortejaar 2009-2010 € 160
F1 (onder 09) Geboortejaar 2011-2012 € 160
Mini F (onder 07) Geboortejaar 2013 € 120
Niet spelend lid senioren € 60,00
Niet spelend lid 65+ € 30,00

Vragen over betaling van de contributie of die betrekking hebben op de contributie kunt u stellen via de e-mail: info@bmtvv.nl of door een afspraak te maken met een bestuurslid.

Overige kosten

Categorie Kosten
Gele kaart jeugd € 10,00
Rode kaart jeugd € 18,30
Gele kaart senior € 18,30
Rode kaart senior € 30,00

 Betaling contributie 

– De contributie  dient voor 1 oktober 2021 volledig betaald te worden. Bij niet volledig betalen van de contributie  dient elke afzonderlijke speler extra bedrag ad EUR 25,00 te betalen.
– Indien er voor 1 januari 2022 niet betaald is, wordt de speler uitgesloten van deelname aan alle activiteiten. Dit houdt wel in dat de speler nog steeds het gehele contributie schuldig is.
– Als de speler op welke reden dan ook eerder stopt met voetballen, dient hij het gehele contributie te betalen. Aan deze regel wordt alleen afgeweken indien de reden voor stoppen voor 1 oktober een gezondheidsklacht is. Hierbij is de speler plichtig om aan te kunnen tonen dat zijn gezondheidsklacht inderdaad niet toelaat om te voetballen.

 

Opzeggen lidmaatschap/naar andere vereniging

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij u zich voor 1 juli als lid afmeldt. Uw lidmaatschap opzeggen kan door een e-mail te sturen naar: info@bmtvv.nl. Indien de opzegging van het lidmaatschap niet schriftelijk bij ons is binnengekomen via de mail, dan is er geen sprake van beëindiging en loopt de betalingsverplichting voor een volgend seizoen door. Mondelinge opzeggingen bij leiders, trainers,  bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd.

Mocht er persoonlijke wijzigingen zijn (zoals adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer en e-mail adres, etc.) dan bent u als lid verplicht dit door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar: info@bmtvv.nl

Wie bij een andere vereniging lid wil worden, moet vóór 15 juni een overschrijvingsverzoek doen. Dat gaat als volgt.

  1. Je meldt je aan bij je nieuwe vereniging met je relatiecode (op spelerspas).
  2. De nieuwe vereniging meldt jou in het KNVB-systeem als nieuw lid.
  3. Je wordt per 1 juli overgeschreven naar je nieuwe vereniging, nadat B.M.T. goedkeuring heeft gegeven in het systeem. Staat er bij ons nog contributie of te betalen boete open, dan moet die eerst worden voldaan. Als er schuld open staat dan zal de nieuwe verenging dit zien en hoort het aan je terug te koppelen.
  • Pala betonstaal b.v.
  • Akdeniz resaurant
  • MSG infra
  • S.B. administratie
  • Sertmen B.V.